Certyfikaty

Pełna certyfikacja CE - to wyróżnia profesjonalistów

Odpowiedzialność biznesu

Taka myśl jako pierwsza powinna przyświecać tym firmom, które wprowadzają do obrotu na rynek produkty, a szczególnie urządzenia elektroniczne. To punkt wyjścia dla polityki Vidis w zakresie dystrybucji ekranów led. Poniżej kilka kluczowych kwestii, o których musisz wiedzieć podchodząc do tematu zakupu ekranu led. Wiedzieć to…przewidywać i podejmować właściwe decyzje.

Zaczynając od podstaw

Oznaczenie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że oznakowany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej. Jeśli dany wyrób podlega przepisom chociaż jednej dyrektywy nowego podejścia, to bez oznakowania CE nie może być wprowadzany do obrotu ani użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy chcący wprowadzić do obrotu wyroby pochodzące spoza terytorium UE, muszą zadbać o to, aby towary spełniały zasadnicze wymagania, a udowodnienie tego faktu jest ich obowiązkiem. Aby oznakować swój wyrób znakiem CE, producent wykonuje analizy i testy oraz podejmuje działania dla spełnienia tychże wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Profesjonalni producenci realizując proces oceny zgodności, angażują do współpracy notyfikowane jednostki certyfikujące, kontrolujące, które przeprowadzają zaawansowane (i bardzo kosztowne) testy laboratoryjne produktów (zakłócenia elektromagnetyczne, hałas, zużycia energii itp.) w różnych warunkach i dla konkretnych zastosowań.

Fakt istnienia oznakowania CE ma istotne znaczenie, bo dzięki niemu możemy mieć pewność, iż wyrób oznakowany CE spełnia wymagania istotne dla bezpieczeństwa użytkowania. Szczególnie przy takich produktach jak ekrany LED, gdzie stabilność i bezpieczeństwo działania są kluczowe, ponieważ taki produkt funkcjonuje zazwyczaj w przestrzeni publicznej i nie może być zagrożeniem dla otoczenia.

Oznaczenie produktu znakiem CE

Samo nadanie oznaczenia CE (naniesienie odpowiedniej grafiki na wyrób) nie kosztuje nic, bo nadaje je producent lub jego upoważniony przedstawiciel na terenie UE. Należy jednak pamiętać o tym, że posiadanie oznaczeń CE przez poszczególne podzespoły, z których producent wytworzył produkt końcowy, nie świadczy o tym, że finalny produkt będzie spełniał normy dopuszczające produkt do sprzedaży na terenie UE. Aby mieć taką pewność produkt końcowy w całości musi zostać poddany procesowi oceny zgodności. Jednak cały, tak zwany proces oceny zgodności, to już wymierne koszty, bo samo stworzenie odpowiedniej dokumentacji to poświęcenie ogromnej ilości godzin pracy, a to przekłada się już na konkretne zasoby pieniężne. Dodatkowo jeśli producent nie posiada zaplecza badawczego, badania trzeba wykonać w jednostkach zewnętrznych co wywołuje z reguły następne poważne koszty. Istnieją także procedury oceny zgodności, które wymagają tak zwanej strony trzeciej czyli najczęściej jednostki notyfikowanej i są to kolejne koszty. Na kompleksowy proces składa się m.in. wykonanie dokumentacji technicznej pod potrzeby oznakowania CE, przeprowadzenie badań, przeprowadzenia analiz ryzyka, wykonanie instrukcji, deklaracji zgodności WE / deklaracji zgodności UE / deklaracji właściwości użytkowych, oraz odpowiednich etykiet / tabliczek znamionowych ze znakiem CE*.

Reasumując, aby mieć pewność, że urządzenie ze znakiem CE jest oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem w UE, producent / importer oprócz samej deklaracji zgodności powinien przedstawić dokumenty potwierdzające przeprowadzenie odpowiednich badań i testów uprawniających do oznakowania urządzania znakiem CE.
*tworząc rozdział „Oznaczenie produktu znakiem CE”, wykorzystano częściowo materiały ze strony

Świadoma polityka Unilumin

Unilumin jako producent wysokiej klasy rozwiązań szczególnie dba o to by oferowane produkty spełniały wszystkie normy jakościowe, po to aby oferować stabilny i bezpieczny produkt dla wymagającego, ale i świadomego odbiorcy.

  • Produkcja zgodnie z normami ISO 9001 (system zarządzania jakością) oraz ISO 14001 (norma zarządzania środowiskowego)
  • Produkty Unilumin (kompletne panele Uslim) spełniają wszystkie Dyrektywy Nowego Podejścia wymagane dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych: ROHS 2011/65/UE (ograniczenie używania szkodliwych substancji w sprzęcie elektronicznym), EMC 2014/30/EU (zgodność/kompatybilność elektromagnetyczna) oraz LVD 2014/35/EU (niskonapięciowa), na co dowodem są szczegółowe (kilkuset stronicowe) testy laboratoryjne oświadczające o zgodności produktów do norm, przeprowadzone przez profesjonalną instytucję certyfikująca UL (Underwriter Laboratories), która dopuszcza produkty na najbardziej wymagający rynek amerykański.

Jeśli zastanawia Cię różnica w cenie ekranów LED od różnych dostawców, to wynika ona właśnie posiadania bądź nie certyfikacji CE oraz z zakresu kompleksowości realizowanego procesu oceny zgodności. Cały proces to wymierne koszty ( czas poświęcony na stworzenie odpowiedniej dokumentacji, przeprowadzenie szczegółowych badań, stworzenie dokumentacji w zakresie analiz ryzyka, instrukcje, deklaracje, oznaczenia fizyczne produktu) , a to ogromna ilości godzin pracy, co przekłada się już na konkretne koszty, na co stać jedynie najbardziej klasowych producentów.

Kary za brak certyfikatu

Kto łamie prawo, musi się liczyć z konsekwencjami, zwłaszcza gdy rzecz dotyczy bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny rozpatrując kwestię zgodności z konstytucją Ustawy o badaniach i certyfikacji. Ustawa o systemie oceny zgodności, która z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej zastąpiła ustawę o certyfikacji, za sprzedaż produktów bez wymaganego znaku bezpieczeństwa, tzw. znaku CE, przewiduje kary do 100 tys. zł. Oprócz kary grzywny producent (dostawca) ponosi też koszty wycofania ze sprzedaży. Wiele firm nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z tą procedurą, więc decydują się iść na skróty. Niektórzy również, nie chcą być narażani na dodatkowe koszty związane z oznaczeniem CE i nie robią nic w kierunku legalnego wprowadzenia swojego produktu na rynek. Kwestie odpowiedzialności karnej reguluje Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. (rozdział 7; Art. 45, 46,47) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Art. 160, par. 1 & 3).

Mimo, że odpowiedzialność dotyczy producenta (dostawcy), to problem realnie będzie dotyczył Klienta, który zdecydował się na zakup ekranu led bez odpowiedniej certyfikacji. Kontrola UOKiK czy Inspekcji Handlowej może doprowadzić do konieczności demontażu ekranu. Koszty tego pośrednio poniesie właściciel ekranu. Poniósł wymierne koszty zakupu, a ekran nie będzie działał i pracował na siebie. Pamiętajmy o tym, że żadna firma ubezpieczeniowa nie podejmie się ochrony ekranu led bez certyfikatu (za wysokie ryzyko).

Jeśli dziś lub kiedykolwiek będziesz myślał o inwestycji w ekran led w swojej firmie, zrób to z głową i zainwestuj w profesjonalne rozwiązanie z wszystkimi certyfikatami, aby uniknąć powyższych konsekwencji i przede wszystkim mieć bezpieczny produkt, który nie będzie generował problemów prawnych bądź serwisowych.

Nie daj się nabrać na China Export

Forma i wielkość znaku jest ściśle określona i zastrzeżona. Nie istnieje jednak instytucja kontrolna - odpowiedzialna za sprawdzanie produktów pod względem oryginalności znaku. Lukę tę wykorzystali chińscy producenci, którzy umieszczają na swoich wyrobach bardzo podobny znak - logo China Export, różniący się od oryginalnego symbolu CE tylko jednym detalem i mniejszym odstępem pomiędzy literami. Logo China Export (po lewej na poniższym obrazku) niewiele różni się oryginalnego symbolu CE

To psuje rynek i jest nieuczciwe wobec konsumentów, którzy kupują produkt z wiarą, że przeszedł on wszystkie badania i jest zgodny z normami, tymczasem oznaczenie CE oznacza coś zupełnie innego. To, mówiąc wprost, jest bardzo niebezpieczne. Pozostaje jedynie liczyć, że klienci nauczą się rozróżniać obydwa znaki i będą wybierać te produkty, które są oznaczone prawidłowym symbolem, co z czasem wyeliminuje nieuczciwych dostawców.

Uslim Series CE-EMC certification

Uslim Series CE-LVD certification